Kommunen tar fajt för strandskyddet

NACKA Ett par i Velamsund vill bygga ett nytt hus på sin tomt, men kommunen vägrar att ge dispens från strandskyddet. I våras meddelade länsstyrelsen att kommunens beslut var fel, men Nacka driver nu ärendet vidare till mark- och miljödomstolen. Fallet är det enda i år där kommunen är mer restriktiv än länsstyrelsen.

– Vi anser att vi har rätt. Strandskyddsärendena är svåra och det är viktigt att få rättsfall som visar vägen, säger Anneli Castan, strandskyddshandläggare i Nacka.