Kommunen tar över bad

RAKSTA I samband med att norra Raksta får kommunalt vatten och avlopp, och vägar som sköts av kommunen, tar kommunen även över driften av badet vid Rakstaringen. Det beslutade kultur- och fritidsnämnden förra veckan. Kostnaden beräknas till 60 000–65 000 kronor per år, om skötseln läggs på en enkel nivå. Tidigare har badet skötts av områdets vägförening.

– Eftersom vi redan sköter det större Rakstabadet kan vi få synergieffekter. När marken blir kommunal är det naturligt att vi tar över driften, säger Dick Bengtson (M), ordförande i nämnden.