Kommunen tar över Hemmet för gamla nästa år

hemmet för gamla
Hemmet för gamla tas över av kommunen nästa år.
Hemmet för gamla i Enskededalen återtas i kommunal regi nästa år.

De rödgröna partierna i stadsdelen är överens om att kommunalisera boendet som i flera år drivits av vårdbolaget Vardaga, tidigare Carema.

Men övertagandet kommer att kosta stadsdelen två miljoner kronor.

– Men vi tycker att det är värt den kostnaden. Det här ger oss rådighet att själva planera för äldreomsorgen, säger Ewa Larsson, ordförande i stadsdelsnämnden (MP).

Hon betonar att det inte har något att göra med de klagomål och brister som tidigare uppmärksammats på Hemmet för gamla.

– Nej, ledningen har gjort åtgärder och de senaste åren har det fungerat bra, säger Ewa Larsson.

Hemmet för gamla drivs sedan 2008 på entreprenad av vårdbolaget Vardaga, tidigare Carema äldreomsorg. Avtalet har förlängts tre gånger, och går nu inte att förlänga mer. Nu måste alltså verksamheten upphandlas på nytt, eller övertas i kommunal regi. Och det är det sistnämnda som de rödgröna partierna kommit överens om inför stadsdelsnämndens möte på torsdag.

Enligt stadsdelsförvaltningens utlåtande finns det flera skäl att ta över Hemmet för gamla. Ett är att äldreboendets äldsta huskropp med 66 platser, det så kallade B-huset, är i dåligt skick. Det står redan klart att toaletter och badrum inte kommer att klara Arbetsmiljöverkets krav, vilket i sin tur kan leda till höga viteskrav.

Enligt stadsdelen har det emellanåt stått tomma platser på boendet under 2015 och 2016, och prognosen visar att äldre över 80 år kommer att minska fram till 2021.

Förvaltningen tycker därför det är bättre att driva boendet i egen regi och kunna planera för vilken typ av boenden som behövs i framtiden. Några planer på att lägga ner delar av Hemmet för gamla finns inte, enligt Ewa Larsson. Däremot kan det bli verklighet att inrätta någon form av mellanboende, i stil med de trygghetsboenden som finns i staden dag.

Men det är inte gratis att ta över äldreboendet. Stadsdelsförvaltningen slår fast att det kommer att kosta två miljoner kronor i övergångskostnader. Dessa kostnader kommer att planeras in i budgeten för 2017. Lokaltidningen har sökt vice ordförande Kristina Lutz (M) för en kommentar.

Partikamraten Johan Brege (M) säger:

– Det är ett komplicerat ärende, vi ska träffas i partiet och gå igenom för- och nackdelar. Innan dess vågar jag inte gå in på hur vi ställer oss till detta.