Kommunen tar rodret i Björkby Kyrkviken

Vallentuna kommun vill satsa på rekreation i Björkby Kyrkviken.

Därför vill kommunen att området blir ett kommunalt naturreservat.

Naturreservatet Björkby Kyrkviken, centralt i Vallentuna, intill Vallentunasjön är full av skyddsvärda djur och växter. Här flyger till exempel den mycket hotade fjärilen Silversträckad snäckmal.

Området är också ett populärt rekreationsområde bland Vallentunabor. Det har pratats om badplats i området och det finns de som skulle vilja bygga upp den nedbrunna kvarnen. Därutöver kommer kommunen att anlägga en våtmarkspark för rekreation och vattenrening inom reservatet.

För att få ett större handlingsutrymme föreslår nu kommunen att Björkby kyrkviken ska få bli ett kommunalt naturreservat i stället för att som i dag administreras av länsstyrelsen.

En ombildning skulle innebära att området har samma skydd sedan tidigare. Men nya föreskrifter antas av kommunen och kommunen blir den som fortsättningsvis sköter tillsyn och dispensgivning.

Fram till den 18 december tar kommunen emot synpunkter på förslaget.

Björkby Kyrkviken har varit naturreservat sedan 1990.