Min lokala hjälte

Kommunen tog ut för hög hyra

HANINGE Kommunen tvingas betala tillbaka 9 000 kronor till en hyresgäst i en lägenhet på ett gruppboende.

Hyresgästens anhöriga har under en tid menat att hyran är orimligt hög. Det tyckte inte kommunen. Då vände de anhöriga sig till hyresnämnden som nu ger dem rätt.

Totalt sänks hyran med närmare 600 kronor i månaden.

Enligt familjen ska hyresgästen de senaste månaderna ha haft 200 kronor kvar varje månad att leva på efter att hyra och mat betalats.

Kommunen anser att hyran varit skälig sett till Sveriges kommuner och landstings hyresmodell.