ANNONS

Så vill polisen och kommunen öka tryggheten i Upplands-Bro

Lokalpolisen Järfälla/Upplands-Bro, Upplands-Bro kommun, Samverkansöverenskommelse
Lokalpolisen i Järfälla/Upplands-Bro och Upplands-Bro kommun är parterna bakom den nya samverkansöverenskommelsen.
Dödligt våld, bostadsinbrott och ungdomar i riskzonen. Nu kraftsamlar kommunen och lokalpolisen för att komma tillrätta med utmaningarna i Upplands-Bro.
ANNONS

– Samverkansöverenskommelsen ska upp till beslut 29 januari på kommunstyrelsen, men den har processat tillsammans med kommunen och polisen. Förutsatt att politikerna antar den så kommer den att börja gälla från den 1 februari, säger trygghets- och preventionschef Rafif Makboul.

Givande och tagande i dialogen med polisen

Rafif Makboul beskriver att det ytterst är politiken som styr vad som ska stå i fokus för ett sånt här dokument. Sen är det hela tiden ett givande och tagande i relation till lokalpolisen då man ska få det hela på pränt.

Upplands-Bro, trygghetsarbete, Trygghets- och preventionschef, Rafif Makboul

Rafif Makboul, trygghets- och preventionschef. Foto: Upplands-Bro kommun

Våldsbejakande extremism är en punkt som finns med i överenskommelsen, är det något kommunen har problem med i dag?

– Vi ska kunna konsultera polisen om vi har sådana misstankar i någon form, men vi har idag inga tecken på att vi har sådana problem i kommunen – och då gäller det både höger, vänster och alla former av radikala grupper.

Fakta

Här är punkterna som kommunen och polisen ska samverka kring:

  • Förstärkt kapacitet och övergripande gemensam målbild
  • Ett tryggt Upplands-Bro, inget utsatt område
  • Trygghet på offentlig plats
  • Arbete med ungdomar i riskzon
  • Inbrott i bostad
  • Våldsbejakande extremism
  • Trygghetscenter
  • Vapen och dödligt våld
  • Insatser mot droghandel och öppna drogscener
  • Insatser mot gängkriminalitet och organiserad brottslighet
Källa: Upplands-Bro kommun

Tydlighet mot invånarna

Rafif Makboul framhåller att kommunen och polisen samarbetar hela tiden, men att det ändå är av vikt att formulera hur ett samarbete ska se ut och vad man ska fokusera på.

– Det är också en tydlighet gentemot kommuninvånarna, att det här är områdena som vi ska prioritera.

Påverkar den upplevda otryggheten i kommunen hur det här arbetet tar form?

– Absolut. Det behöver inte alltid hänga ihop, brottsstatistik och hur man upplever trygghet. Så det är något vi har tagit hänsyn till och vill bli bättre på att förstå, säger Rafif Makboul.

Börja gälla 1 februari – förmodligen

Samverkansöverenskommelsen kommer att skrivas under av kommundirektören Ida Texell samt lokalpolisområdeschefen Torgny Söderberg och börja gälla från 1 februari 2020 – förutsatt att politikerna antar den vid sitt möte på onsdag nästa vecka.

ANNONS