Kommunen: ”Vi har uppenbarligen inte lyckats”

Näringslivschefen Leif Eriksson svarar på kritiken.
Näringslivschefen Leif Eriksson svarar på kritiken.
Taxibolagen hade inte kapacitet att lägga några anbud – så förklarar kommunen varför de gjorde två direktupphandlingar på raken.
– Det är besvärande för oss när vi går ut och frågar marknaden och inte får svar, säger Leif Eriksson, chef för planeringsavdelningen.

Täby kommun gjorde två direktupphandlingar om persontransport efter varandra. Chefsjuristen Pär Cronhult har riktat skarp kritik mot kommunens upphandlingar och de tidigare förklaringarna som kommunen har gett till Mitt i. Nu svarar chefen för planeringsavdelningen Leif Eriksson på hur han ser på saken.

– Vi genomförde ett flertal upphandlingsförsök men det kom inga bud.

Och varför kom det inga bud?

– Det tyngsta skälet, som vi ser det, var att det pågick nio parallella upphandlingar i Stockholmsregionen och ingen av aktörerna hade kapacitet att lägga ett anbud av den storlek som Täby kommun krävde. Det var väldigt svårt att förutse.

Varför skrev ni villkoret om att förlorande leverantörer behövde kliva in om vinnaren backade?

– Skrivningen syftar till att över tid säkerställa kontinuerlig leverans av persontransport då det är av synnerlig vikt för de som den är till för.

Utredning dragit ut på tiden

Det tillfälliga avtalet med DRT Solutions slöts i juni och löpte ut den sista februari – en tidsfrist om åtta månader. Leif Eriksson säger att kommunen har utrett möjligheterna att dela upp uppdraget på flera aktörer, och det är framförallt den utredningen som dragit ut på tiden.

– Vi har haft en dialog med marknaden under en lång tid och försökt förstå hur vi ska kunna attrahera leverantörer att lägga ett bud. Men vi har uppenbarligen inte lyckats. Det är besvärande för oss när vi går ut och frågar marknaden och inte får svar.

”Vi har uppenbarligen inte lyckats”

Men varför har utredningen dragit ut så mycket på tiden?

– Vi måste säkerställa att den eller de leverantörer som vi får är tillförlitliga och att kan sköta uppdraget på ett säkert och tryggt sätt. Samtidigt har det funnits många frågor att utreda, bland annat av legal karaktär, om vi skulle gå mot en ny modell.

Pågår utredningen fortfarande?

– Ja absolut, med målet att vi inom kort kommer att gå ut med upphandlingen.

Hur kommer det då sig att Samtrans plötsligt kunde ta över?

– När avtalet höll på att löpa ut blev vi kontaktade av Samtrans som sa att de hade fått en överkapacitet, och då slöt vi ett avtal med dem. Det avtalet kan vi säga upp när vår utredning är klar och redo att påbörja en riktig upphandling.