Kommunen uppmanar äldre: flytta från Widaby

Lusthus utanför Widaby
Sollentuna kommun uppmanar alla äldre att flytta från boendet Widaby.
Efter ett år med allvarliga brister på Frösundas äldreboende Widaby har Sollentuna kommun vidtagit en drastisk åtgärd.
Nu uppmanar de alla äldre att flytta från boendet.
– Vi kan inte längre stå för den vård och omsorg som bedrivs där, säger Anna-Lena Johansson (L).

Byggt efter konstens regler, med omsorg om allt från en vacker gestaltning till detaljer som personliga foton på ringklockan, skulle Widaby äldreboende bli Frösundas flaggskepp i Sollentuna.

När Mitt i besökte boendet på Vassvägen i Viby inför öppningen den 1 december 2016 var förväntningarna höga.

Men det dröjde inte länge innan Sollentuna kommun blev varse om allvarliga brister i verksamheten. Ett år senare, efter 26 besök från kommunens kvalitetsansvariga, tar Sollentuna kommun nu sin hand från Widaby.

– Det har gått lång tid och de har ännu inte kommit tillrätta med bristerna. En sammantagen bedömning visar att vi inte kan stå för den vård och omsorg som bedrivs där, säger Anna-Lena Johansson (L), ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Sollentuna.

Förutom stora personalomsättningar, brister i vård och omsorg har det enligt Sollentuna kommun även brustit i läkemedelshanteringen:

  • Man har bland annat hittat andra personers mediciner i boendes skåp
  • Boende har fått fel mediciner
  • Signering av mediciner har uteblivit
  • Utgångna mediciner, som man inte vet om de är verksamma, har delats ut

– Kommunens medicinskt ansvariga sjuksköterska och apotekare som varit där har sagt att de aldrig har sett något liknande, berättar Anna-Lena Johansson.

De har aldrig sett något liknande

Anna-Lena Johansson (L)

Sollentuna kommun har sedan i mars 2017 tagit bort Widaby som valbart alternativ, och nu sträcker de sig så långt att de uppmanar de 18 boende från Sollentuna kommun att flytta från Widaby.

Igår hölls ett möte med boende och anhöriga där kommunen informerade om läget.

– Vi har ordnat platser på andra äldreboenden i Sollentuna, och för dem som vill hjälper vi till med flytt och städning och står för en månadshyra. Vi har också en person på vård- och omsorgskontoret som håller ihop det hela och fungerar som kontaktperson genom hela processen, berättar Anna-Lena Johansson.

Hur många som kommer att acceptera erbjudandet är för tidigt att säga, och Anna-Lena Johansson säger att hon har stor förståelse för alla som inte mäktar med en flytt.

– Det är alltid skört att flytta så gamla, och det är väldigt tråkigt att det skulle sluta såhär. Vi hade sett fram emot en väldigt fin verksamhet här, säger hon.

 

Vårdbolaget Frösunda har varit blåsväder tidigare.

I somras sa Sollentuna kommun upp avtalen för tre LSS-boenden i Frösundas regi, och under året som gått har bolaget förlorat kontrakt i Sundbyberg och Upplands-Bro.