Kommunen utreder cirkusförbud

Färdigtlekt. Den som vill se elefanter balansera på bollar får kanske söka sig någon annanstans än till Österåker i framtiden.
Färdigtlekt. Den som vill se elefanter balansera på bollar får kanske söka sig någon annanstans än till Österåker i framtiden.
Cirkusar som använder djur som dromedarer och elefanter i sina förställningar är kanske inte välkomna i framtidens Österåker. Kommunen utreder nu hur ett förbud skulle kunna genomföras.

Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lämnat in en gemensam motion där de föreslår att kommunen utreder möjligheten att införa ett förbud mot cirkusar som använder sig av icke-domesticerade djur.

Det vill säga djur som inte är tama, såsom elefanter eller dromedarer.

– Det handlar om djurens välbefinnande. Varje sommar transporteras de kors och tvärs över hela landet, det är inte värdigt, säger Michael Solander, miljöpartistiskt ledamot i kommunstyrelsen.

Motionen har fått stöd av majoriteten i kommunstyrelsen och kommer därför att antas. Nästa steg blir därför för förvaltningen att utreda om ett förbud kan införas.

– Det är lite juridiskt snårigt det här med vad man kan förbjuda och vad man inte kan förbjuda, säger Michael Solander.

Enligt lag får kommuner inte diskriminera enskilda verksamheter, vilket kan försvåra ett förbud. Men även om det visar sig att kommunen inte har rätt att förbjuda cirkusar med vilda djur rakt av så finns det andra möjligheter. En möjlighet vore att använda den kommunala cirkustaxan på så sätt att man höjer avgifterna för den typen cirkusar man inte vill se så pass mycket att de inte har råd att verka i Österåker.

– Det har prövats på lite olika håll, jag tror att Hudiksvall har fått igenom ett liknande beslut, men jag är osäker på hur det ser ut, säger Michael Solander.

Han vill att ett förbud införs så snart som möjligt.

– Jag hoppas att vi har något klart redan i vår inför nästa cirkussäsong.

Tranås kommun har tidigare försökt att förbjuda cirkusar med vilda djur, men det beslutet upphävdes i domstol.