Kommunen utreder hög fart på Barsbrovägen

Barkarby Invånare på Barsbrovägen har hört av sig till kommunen med klagomål på allt för höga hastigheter på vägen. I ett brev svarar bygg- och miljöförvaltningen att en avstängning inte är aktuell men att trafiken på Barsbro­vägen ska mätas för att utreda situationen.

Kommunen planerar även att sätta upp sina ”ambulerande hastighetspåminnare” som signalerar när man kör för fort.