Kommunen utreder pendelparkeringar i Vårsta

Vårsta infartsparkering, pendelparkering ur nämndhandlingar till Samhällsbyggnadsnämnden
Två platser kommunen pekar ut. Illustration ur Botkyrka kommuns nämndhandlingar.
Två platser i norra Vårsta pekas ut som möjliga för pendelparkering.

Frågan om pendelparkeringar (infartsparkeringar) var uppe på samhällsbyggnadsnämndens möte i tisdags. Kommunen pekar ut två alternativa platser, den ena på Brotorpsvägen invid Dalvägen, och den andra vid förskolan Trollet på Hästmossevägen.

Kommunen beslutade att fortsätta utreda frågan och bland annat vill kommunen se tätare bussavgångar i rusningstrafik till och från parkeringen. Förslaget om infartsparkeringar i Vårsta kommer ursprungligen från Moderaterna som bland annat pekat på att det kan lätta på trycket vid parkeringarna i Tumba.