Min lokala hjälte

Kommunen vägrade betala för rulltrappa

SL har stämt Järfälla kommun för att få betalt för en rulltrappa och en hiss.

Den obetalda räkningen har fått SL att vänta med att byta ut en annan utsliten rulltrappa.

SL har sett sig tvingat att stämma Järfälla kommun för att få betalt för installationen av en rulltrappa och en hiss i gångtunneln i Jakobsbergs centrum.

Det begärda beloppet är drygt 3 miljoner kronor, inklusive ränta.

Järfälla kommun har först sagt nej till att betala, sedan begärt en avbetalningsplan. Skälet är, enligt ett brev från projektledaren, att kommunen inte tillfrågats om installationerna, och därför inte avsatt pengar.

SL har vänt sig till Kronofogden, och sedan till tingsrätten, för att få betalt.

Enligt Harry Plogbäck på SL har bolaget och kommunen varit överens om att installera den nya rulltrappan och hissen.

I ett avtal parterna emellan framgår också att kommunen är initiativtagare till att byta ut rulltrappan och hissen vid uppgången mot bostadsområdet Fågelsången.

Men kommunen hävdar att pengar för hissen och rulltrappan är avsatta först till år 2014–2015.

Enligt Harry Plogbäck verkar det ha blivit ett missförstånd. Kommunen har nämligen avsatt pengar för att byta rulltrappan även i andra änden av gångtunneln, mot centrum, under 2013.

Harry Plogbäck säger att SL dock valt att avvakta med att installera den rulltrappan i avvaktan på att man fått betalt för rulltrappan och hissen i andra änden av tunneln.

– Vi kan inte utgöra bank, vi har också i uppgift att bevaka skattepengar, säger han.

Nu har dock parterna kommit överens om en betalningsplan för den installerade rulltrappan och hissen. Så fort kommunen skrivit på avtalsförslaget, drar SL tillbaka sin stämningsansökan, enligt Harry Plogbäck. Och då kan också arbetet med att installera ytterligare en rulltrappa.

Rulltrappan mot centrum beräknas vara på plats under första halvåret 2014.

Lokaltidningen Mitt i har sökt projektledaren i Järfälla kommun.

Fakta

Gångtunneln rustas under sommaren

Gångtunneln renoverades 2005-2006.

Kommunen planerar för glasdörrar i båda ändar av tunneln, för att undvika att kyla tränger in.

Golvet och väggarna i tunneln kommer att åtgärdas under sommaren. Då kommer även belysningen att förbättras.

Åtgärderna kommer att kosta omkring 5,6 miljoner kronor.

I tunneln finns fem övervakningskameror.

Kameraövervakningen sköts av SL.