Min lokala hjälte

Kommunen vägrade skicka ut handlingar

Bilden har inget att göra med det aktuella fallet.
Bilden har inget att göra med det aktuella fallet.
Som kontaktperson har Jacob Lundberg fullmakt att få ut kopior på handlingar som rör hans klient från kommunen. Men efter att han tappat bort ett antal papper beslutade man sig för att inte längre skicka ut handlingar till honom – ett beslut som man inte hade stöd för i lagen. Nu har vuxenenheten gjort en helomvändning.

Jacob Lundberg är kontaktperson för en man med svåra psykiska problem. För att hjälpa mannen med de löpande kontakterna med myndigheterna har hans klient undertecknat en fullmakt som innebär att Jacob Lundberg har rätt att få ut handlingar från socialtjänsten som ingen utomstående får ta del av annars.

För en tid sedan fick han dock beskedet att han inte längre skulle få handlingar skickade till sig med post, så som tidigare varit fallet – och som han har rätt till. I ett mejl från vuxenenheten, som tidningen tagit del av, upplyser man Jacob Lundberg om att han fortsättningsvis i stället får komma till förvaltningen för att ta del av handlingarna.

– Det man gör är att inskränka min grundlagsenliga rätt enligt tryckfrihetsförordningen, säger han.

Han tror att den nya hållningen beror på att han för en tid sedan tappade bort sekretessbelagda handlingar – papper som kom fram igen efter en kort tid.

– Under 35 års arbete har jag aldrig tidigare förlorat handlingar och detta var en ren olyckshändelse. Jag upplever det som en repressiv hållning. Man åstadkommer ingenting, utöver att straffa mig och ställa till problem för mig och min huvudman. Det här försvårar och ineffektiviserar mitt uppdrag väsentligt och det är tidskrävande att resa till och från myndigheten, varje gång jag behöver tillgång till en handling.

Han menar att hans klient, som lider av psykisk sjukdom, redan är i en utsatt situation och inte själv kan ta tillvara på sin egen rätt och att det här sätter honom i en ännu värre sits. Från socialtjänstens håll ser man på situationen på ett annat sätt.

– Jag vill inte kalla det repressalier, det handlar snarare om att vi värnar om våra klienter och handlingar som rör dem, säger Therese Bengtsson, enhetschef på vuxenenheten.

Nils Funcke är tryckfrihetsexpert och han kan inte se att det finns något stöd i lagen för att staden inte ska lämna ut handlingarna.

– Det man har rätt att ta del av har man också rätt att få kopia av, säger han.

Efter att Therese Bengtsson pratat med stadens jurister kom hon fram till samma sak. Och redan efter en dag hade hon backat från sitt tidigare beslut.

– Det var inte korrekt av mig, men det var av hänsyn till klienten som jag handlade så. Och det var bara en enda dag det handlade om, säger hon.

Var det tänkt att det bara skulle gälla i en dag?

– Nej.