Kommunen vann mot försäkringsbolag

Huddinge kommun fattade felaktiga beslut som fick stora konsekvenser för de drabbade.

Men trots att kommunen var försäkrad mot misstag, ville försäkringsbolaget inte stå för skadestånden.

Nu har Svea hovrätt beslutat att försäkringen ska gälla.

I oktober 2008 gav Huddinge kommun bygglov för en villa. Ett år senare var huset nästan färdigt. Då upphävde Länsstyrelsen bygglovet eftersom den ansåg att huset avvek för mycket från omgivningen och från vad som gäller för området i detaljplanen. Det borde aldrig fått bygglov.

Länsstyrelsens beslut överklagades men avgjordes slutligen i september 2012. Villan måste rivas eller byggas om.

Ärendet är ett av två aktuella, där kommunen har lett till skadeståndskrav från de drabbade.

Det andra gäller en pojke som felaktigt placerades i särskola, där han gick mellan 2005 och 2012. En utredning visade senare att pojken inte hörde hemma i särskolan, och familjen har begärt ersättning av kommunen för de extra kostnader som placeringen skapat eftersom han efter examen har fått ta lån för att komplettera sina studier.

Inga skadeståndsbelopp är ännu avgjorda, men kommunen som var försäkrad genom försäkringsbolaget Länsförsäkringar, hänvisade alla krav till dem.

Länsförsäkringare vägrade att ta det ekonomiska ansvaret. I tingsrätten, som först avgjorde ärendet, hävdade de att försäkringen inte gällde eftersom de ekonomiska skadorna inte uppkommit förrän långt senare – när villan måste rivas och när pojken måste ta studielån. Då hade kommunen en annan försäkring.

Hovrätten har dock beslutat att försäkringen visst gäller eftersom kommunen var försäkrad när de felaktiga besluten fattades. Länsförsäkringar ska alltså stå för de ekonomiska uppgörelserna, som kan komma att röra sig om många miljoner kronor.

Huddinges kommunjurist Per-Erik Björkbacka konstaterar att Länsförsäkringars argumentation i domstol är ovanlig.

– Det brukar inte behöva gå så här långt, men försäkringsbolagen har råd att processa, säger han.

Länsföräkringar har fram till fredag på att överklaga hovrättens dom till högsta domstolen.

Och några fler konflikter med stora försäkringsbolag ska kommunen inte behöva hamna i. Sedan flera år är den försäkrad i det kommunalt samägda Stockholmsregionens föräkringsbolag.