kommunen vann tvist om staket

VÄRMDÖ Tre personer som ligger i tvist om ett staket med Värmdö kommun har åkt på ett nytt nederlag.

Mark- och miljödomstolen har avslagit den överklagan där de tre protesterar mot kommunens beslut att staketet måste tas bort.

Kommunen beslutade förra sommaren att staketet måste rivas inom tre månader. Annars hotade vite om 25 000 kronor.

De tre överklagade, först till länsstyrelsen som avslog, och sedan till mark- och miljödomstolen.

Kommunen anser att staketet är uppfört inom strandskyddsområde.