Min lokala hjälte

Kommunen vill att fler ska cykla

DANDERYD Danderyds kommun håller på att ta fram en kommunal cykelplan och efterlyser synpunkter på cykling i kommunen.

I kommunens trafikstrategi, som antogs 2010, är ett av målen att andelen cykelresor till, från och inom kommunen ska öka. För att cykelresorna ska öka krävs dock åtgärder som gör cykeln till ett attraktivt val. Cykelplanen föreslås därför innehålla områden som trafiksäkerhet, trygghet, tillgänglighet, framkomlighet och orientering.

Kommunens tekniska kontor tar fram cykelplanen som beräknas vara klar i vår. Synpunkter kan mejlas direkt till cykelplan@danderyd.se