Kommunen vill att Salembor hyr ut till flyktingar

Salems kommun är skyldig att ta emot 56 flyktingar i år. Nu söker kommunen personer som vill hyra ut sin bostad, eller delar av sin den, till nyanlända.

Salems kommun vill hyra bostäder av privatpersoner eller familjer för att kunna lösa bostadsfrågan för de flyktingar som kommer att anlända till kommunen i år.

Kommunen gick nyligen ut med en efterlysning på sin hemsida.

Christina Häckner, socialchef, berättar att det är för tidigt att säga något om Salembornas intresse för uthyrningen. Kommunen har provat den här lösningen förr – men aldrig i större skala.

– Hyran ska vara rimlig och sedan har vi tänkt att flyktingarna ska kunna räkna med att bo där ett tag. Ett halvår ska man minst kunna hyra ut, säger hon.

Bakgrunden är att en ny lag, bosättningslagen, trädde i kraft den 1 mars. Den innebär att alla kommuner blir skyldiga att ta emot nyanlända för bosättning. För Salems del handlar det om 56 individer under 2016.

Kommunen har tidigare tagit emot många familjer och bland annat fått tillgång till större lägenheter genom samarbete med fastighetsföretaget Akelius. Nu kommer hälften av dem som anländer att vara ensamstående vuxna.

– Därför behöver vi också inneboenderum och mindre lägenheter förstås, men det finns inte så många mindre lägenheter i kommunen, säger Christina Häckner.

Om det är ett inneboenderum måste rummet vara möblerat, annars kan det bli aktuellt för flyktingarna att själv skaffa möbler.

Hittills i år har inga flyktingar anlänt till kommunen eftersom man avvaktat bosättningslagen. Nu har den trätt i kraft och när anvisning getts har kommunerna två månader på sig att placera personerna.

– I maj kommer vi förmodligen att vara tvungna att placera ett antal flyktingar, och kan vi det tidigare så är det bara bra, säger Christina Häckner.

Satsningen är en insats från socialtjänsten, som kommer att följa upp boendelösningen, och miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, som ansvarar för kontrakten.

Kommunen planerar även att bygga paviljonger för flyktingar i Salem, något som väckt en del starka reaktioner.

– Det planeras paviljongbyggnader men det kommer inte att vara klart förrän vid årets slut. Vi måste lösa det här under året och det kommer inte att täcka hela behovet heller, säger Christina Häckner.