Kommunen vill ha bort stenarna

Först sa SL ifrån och ville ha bort stenen som står i vägen vid järnvägsövergången vid Rydbo station.

Nu säger även kommunen ifrån.

Hampe Klein (M), ordförande i byggnadsnämnden, säger att politikerna vill göra både arbetsvägen och järnvägsövergången tillgänglig för fotgängare.

Nu ska förvaltningen motivera beslutet, utifrån reglerna om allemansrätten, så att det håller även om det överklagas.

– Vi vill säkerhetsställa den allemansrättsliga tillgängligheten. Folk ska kunna komma ut i naturen, säger han.