Min lokala hjälte

Kommunen vill ha två miljoner av ex-rektor

Attunda tingsrätt.
Attunda tingsrätt.
Rättegången mellan ex-rektorn på Bällstabergsskolan och Vallentuna kommun avslutades på fredagen.
Kommunen yrkar på över två miljoner kronor från ex-rektorn för rättegångs- och utredningskostnader.

Den långdragna tvisten mellan Vallentuna kommun och Bällstabergsskolans rektor Bo Östenius börjar närma sig slutet.

Den fem dagar långa rättegången där det prövats om det var rätt eller fel av kommunen att avskeda rektorn har nu avslutats.

Ett flertal vittnen har hörts i Attunda Tingsrätt och stora mängder bevisning har under veckan presenterats för rätten.
– Det har varit skönt att få dela med sig till andra av det som jag uppfattar som verkligheten, säger Bo Östenius.
I stort är han nöjd med hur rättegångsdagarna avlöpt.

– Många vittnen har styrkt min berättelse. Men om det räcker för att jag ska vinna i rätten vet jag ju inte, säger han.

I slutfasen av processen har Östenius försvarat sig själv. I sin slutplädering på fredagen lyfte han bland annat fram hur Bällstabergsskolan, både ekonomiskt och betygsmässigt förbättrat sig under hans tid som rektor.

Han lyfte också fram att Vallentuna kommun fått dra tillbaka en rad anklagelser mot honom. Bland annat en anklagelse om ett mailhot mot dåvarande skolpolitikern, numera kommunalrådet Parisa Liljestrand (M).

Kommunens advokat, Anders Elmér framhöll i sin slutplädering att rättegången inte handlade om något av detta utan enbart om det fanns grund för avsked av Östenius eller ej.

Han framställer Bo Östenius som en person som ”kört sitt eget race” och haft en nonchalant inställning till kommunala regelverk.

Avskedet har i stora delar handlat om att Östenius inte skött skolans kontokort på rätt sätt. Bland annat har han bjudit skolans personal på två ifråga satta middagar och själv bott på hotell på en konferens som han deltog i under sin semester.

– Kommunen måste kunna lita på att tjänstemän lojalt tillämpar regelverket, sade Anders Elmér.

Det är Östenius själv som tagit initiativ till rättegången genom att stämma kommunen.
Han har mycket att förlora.

Kommunen yrkar nu på att få över två miljoner från Östenius, både för att täcka rättegångskostnader och för att bekosta den omfattande revisionsutredning som gjorts om hanteringen av ekonomin på Bällstabergsskolan.
– Horribelt! Vill man avskeda någon ska inte den som blir avskedad behöva betala för utredningen, det skall kommunen göra säger Bo Östenuis.

Kommundirektör Victor Kilén som närvarat under rättegången har en annan uppfattning.
– Utredningen har bekostats av skattebetalarnas pengar. Då ska han också stå för det.
– Vi yrkar på de här kostaderna så får vi se vad rätten säger, säger Anders Elmér.

Domen i fallet kommer att meddelas 11 november.

Bo Östenius arbetar just nu som lärare på en skola i Värmdö.

Genom rättegången vill har få upprättelse och åter få möjligheten att arbeta som rektor, berättar han för Mitt i.