Kommunen vill inte bryta mot lagen

Vallentuna Vallentuna bör inte bryta mot kommunal- lagen. Det är kommunstyrelsens argument för att vilja avslå en motion från Demoex Per Norbäck. Han vill att kommunfullmäktige röstar om beslut vid varje motion i stället för att som idag rösta ja eller nej till kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen eftersom kommunallagen säger att ordningen måste se ut som den gör i dag.