91,4

procent av tågen på Roslagsbanan var punktliga när det gäller avgångar under december 2013. I november var punktligheten 92,2 procent. Allt enligt statistik från SL.