Kommunen vill riva Enebytorpet

ENEBYBERG Kommunägda Enebytorpet på Eneby Skogsväg 6 ska rivas. Det beslutade kommunstyrelsen vid sitt senaste sammanträde. Huset är sannolikt byggt 1910 och köptes av kommunen 1946. Det har till och med juni 2012 hyrts ut till en privatperson. Underhållet har länge varit misskött och huset saknar el och vatten. En renovering skulle kosta cirka 100 000 kronor vilket kommunens tekniska kontor anser vara för mycket. Slutligt beslut om rivning tas av kommunfullmäktige.