Kommunen vill sälja sex hyreshus

Fyra villor, ett stall och en lada i Orhem går en osäker framtid till mötes.

Nu vill nämligen fastighetskontoret sälja av de sex kommunala hyreshusen.

De är i dag varken lönsamma eller i gott skick.

– Fastighetskontorets uppdrag är att i första hand att förvalta byggnader som innehåller primärkommunala verksamheter. Därför säljer vi vissa byggnader som är avsedda för privata hyresgäster, säger Jennifer von Hofsten på fastighetskontoret.

Primärkommunala verksamheter är till exempel förskolor och förvaltningar.

Husen ligger på Orhemsvägen strax invid Drevviken och ägs och förvaltas i dag av fastighetskontoret.

Fyra av fastigheterna hyr kommunen ut som bostäder till privatpersoner medan Fähuset används som förråd och stall till fem hästar.

Ladan, en stallbyggnad på 650 kvadratmeter med boxplatser för 20 hästar, är däremot helt tom.

Alla fastigheter är i behov av en kostsam renovering och eftersom det inte ingår i fastighetskontorets kärnverksamhet att hyra ut privatbostäder vill man nu sätta i gång planarbetet för att stycka av fastigheterna och sälja dem.

De som i dag hyr husen kommer att få en första möjlighet att köpa dem.

– Det är en del av fastighetskontorets policy att befintliga hyresgäster ska erbjudas att köpa sitt boende till marknadsvärdet, förklarar Jennifer von Hofsten.

Husen har varit i kommunens ägo sedan 1913 och 1914 och köptes för att garantera att man hade mark för eventuell utvidgning.

I dag bedöms det dock inte vara strategiskt för staden att behålla husen längre.

Byggnaderna är inte klassificerade av Stadsmuseet men tros ändå ha ett stort kulturhistoriskt värde och det kommer därför att göras en antikvarisk utredning av samtliga hus.

Ärendet om husens framtid tas upp i fastighetsnämnden denna vecka och om förslaget går igenom kommer processen med utredningar, värdering och uppmätning av byggnadernas areor påbörjas redan under våren.

Dags för försäljning blir det om mellan ett till tre år.

Fakta

Hus som säljs

Grindstugan: Enfamiljsvilla på 126 kvm.

Skogsvillan: 210 kvm som i dag hyrs av två personer.

Trädgårdsvillan: Enfamiljsvilla på 172 kvm.

Sjöstugan: Fritidsbostad på 110 kvm som i dag hyrs av en privatperson.

Fähuset: Med ett garage som hyrs ut till hästägare.

Ladan: Inga hyresgäster.

Källa: FASTIGHETSKONTORET