Kommunen vill studera äldrevård i Japan

Sju tjänstemän och två politiker vill göra ett studiebesök i Japan - för att studera äldreomsorgen.

För detta har de ansökt om drygt 104 000 kronor i bidrag från kommunens särskilda resefond.

I Japan har medelåldern ökat dramatiskt, och landet har flest 100-åringar i världen.

Denna utveckling står att vänta även i Sverige och andra västländer – om 10 eller 20 år. Därför vill Sollentuna kommun dra lärdom av hur Japan har hanterat denna demografiska förändring med en stor ökning av antalet äldre – bland annat genom ”avancerad välfärdsteknik”, som vård- och omsorgskontoret skriver i sin ansökan.

Bland de tänkta programpunkterna finns studiebesök på olika dagverksamheter samt besök på myndighetskontor för att lära sig hur de arbetar med biståndshandläggning.