Kommunens åtgärdsplan: Så mycket ska Upplands-Brogymnasiet spara

Upplands-Brogymnasiet i Kungsängen.
Upplands-Brogymnasiet i Kungsängen.
Mitt i har gått igenom handlingarna inför mötet då politikerna ska besluta om hur mycket Upplands-Brogymnasiet behöver spara. Förutom sparkrav på 12 miljoner innehåller förslaget ökad undervisningstid för lärarna.

Nu på torsdag träffas politikerna i gymnasie- och arbetslivsnämnden för sammanträde. Mitt i har gått igenom handlingarna inför mötet och av dessa framgår nya uppgifter om besparingarna på Upplands-Brogymnasiet.

Kommunen räknar med att skolan vid årets slut kommer att gå med ett underskott på 8 miljoner. Alltså, ett större underskott än de 5 miljoner som varit känt tidigare.

”Anledningen är att det går färre elever på skolan än planerat. Dessutom tillåter inte ekonomin lika många valmöjligheter, vilket har resulterat i för små undervisningsgrupper. Utbudet måste därför stramas upp”, står det i handlingarna.

Åtgärdsplan ska spara 12 miljoner per läsår

Det framgår också att en åtgärdsplan har upprättats för besparingarna på Upplands-Brogymnasiet. Med denna kan kommunen spara 12 miljoner per läsår.

Åtgärderna består av de 12 heltidstjänsterna som försvinner, vilket spar 8,5 miljoner per år. Därutöver skriver man att ”ökad undervisningstid för lärare” spar 3,5 miljoner per år.

Men vid årets slut räknar inte politikerna med att Upplands-Brogymnasiet har sparat hela summan i åtgärdsplanen – 12 miljoner. Man uppskattar att gymnasiet kommer att spara 4 miljoner, vilket lämnar UBG med ett underskott på 8 miljoner för 2019.

Mitt i har sökt ansvarigt kommunalråd Lisa Edwards (C) som har bett att få återkomma i morgon tisdag.