Kommunens bollplaner rustas upp för en miljon

Sollentuna Kommunens fotbollsplaner ska rustas upp. Det har trafik- och fastighetsnämnden bestämt, eftersom de anser att många av fotbollsmålen är i dåligt skick.

I Sollentuna finns 12 grusplaner och 28 gräsplaner. Samtidigt som kommunen sätter ut de nya målen kommer grusplanernas yta också att jämnas ut. Nämnden har tilldelats en miljon extra för att utföra detta.