Kommunens svar: Därför ökar p-böterna

Parkeringsböter
P-böterna i Värmdö har nästan fördubblats på bara ett år.
P-böterna i Värmdö har nästan fördubblats på ett år och ökar mest i länet. Nu ger kommunen en förklaring till siffrorna.
– Värmdö kommun har under de senare åren börjat med en mer övergripande bevakning än tidigare, säger Andreas Dahlberg, biträdande planchef på Värmdö kommun.

I torsdags rapporterade Mitt i att parkeringsböterna i Värmdö kommun nästan fördubblats – på bara ett år. Totalt utfärdade kommunen 2820 parkeringsböter till ett värde av närmare 1,5 miljoner kronor, enligt siffror från Transportstyrelsen som parkeringsföretaget Easypark har sammanställt. Procentuellt ökar Värmdö mest i länet.

Nu ger kommunen en förklaring till den kraftiga ökningen.

– Värmdö kommun har under de senare åren börjat med en mer övergripande bevakning än tidigare. Med en större utbyggnadstakt för bostäder och med fler inflyttade har behoven för bevakning ändrats, säger Andreas Dahlberg, biträdande planchef på Värmdö kommun.

Större behov av bevakning

Under 2018 har stora delar av Porslinskvarteren börjat färdigställas. Därmed har fler och fler parkeringsytor behov av bevakning.

– Parkeringsbevakningen är ett verktyg för att säkerställa framkomligheten och tillgängligheten på de kommunala parkeringarna likväl som de kommunala gatorna som är till för de allmänna behoven och det är ett arbete under ständig utveckling för att kunna upprätthålla det, säger Andreas Dahlberg.

Fakta

Här ökade p-böterna mest i länet 2018

Den procentuella ökningen 2018 mot 2017. (Totala antalet p-böter 2018 inom parentes.)

Värmdö +78 procent (2820 böter)

Nykvarn +78 procent (279 böter)

Tyresö +62 procent (1971 böter)

Täby +48 procent (6250 böter)

Huddinge +43 procent (11078 böter)

Källa: Transportstyrelsen och EasyPark