Kommunens ekonomi är god

Upplands-Bro Kommunens bokslut för 2011 är klart och det är ett gott resultat som redovisas. Årets resultat uppgår till 29,8 miljoner kronor – vilket är bättre än de 26, 1 miljoner kronor som redovisades året innan.

En viktig orsak till kommunens tillväxt är att invånarantalet ökar. Det senaste året har kommunen även investerat i bland annat Kungsängens IP för 140 miljoner kronor och Föreningshuset i Svartviken för 11 miljoner kronor.