Kommunens hedersplakett delades ut

DANDERYD Danderyds kultur- och fritidsnämnd har tilldelat Danderyds arkivförening årets Hedersplakett för kulturgärning. Motiveringen är att Danderyds arkivförening ”under 10 år på ett mycket förtjänstfullt sätt verkat i kommunen med att samla, dokumentera och göra Danderyds föreningars historia och verksamhet tillgänglig och bevarad för framtiden.”