Kommunens krögare förbereder förbud mot bolmande

Vallentuna-krögaren Peter Pettersson om det kommande rökförbudet på uteserveringar
Peter Petterson på Dixie Twins uteservering.
När det nya rökförbudet börjar gälla den första juli är det slutrökt på kaféer och krogars uteserveringar, och en rad andra platser.
– Det är vuxna människor vi talar om. Jag tycker inte man behöver stifta en lag om rökförbud, säger Peter Pettersson, kökschef på Dixie Twins i Vallentuna centrum.

Från och med den 1 juli 2019 börjar det nya rökförbudet att gälla. Det innebär att man inte längre får röka bäst man vill på vissa allmänna platser. Bland annat rör det sig om lekplatser, tågperronger, busshållplatser, idrottsplatser och uteserveringar.

För Vallentunas kaféer och krogar innebär rökförbudet att de måste ta bort askkoppar och informera gästerna. De måste också se till så att gäster inte ställer sig precis vid entrén och röker.

Kökschefen: ”Hur ska vi kolla om folk röker eller inte?”

I Vallentuna centrum ligger Dixie Twins. Precis som många andra krogar funderar man här på hur de ska hantera den stundande förändringen.

Peter Petterson som är kökschef är klar över vad han anser om den stundande lagändringen.

– Skittöntigt. Hur ska vi kolla om folk röker eller inte? Ska vi avsätta personal som står och kollar på uteserveringen? Det kan vi ju inte göra.

Peter slår ett slag för den uråldriga formen av problemlösning – kommunikation.

– Det är vuxna människor vi talar om. Jag tycker inte man behöver stifta en lag om rökförbud. Vuxna människor kan prata med varandra om det är okej att röka på uteserveringen eller inte.

Förbudet gäller även entréer

När rökförbudet träder i kraft den första juli gäller det även allmänna entréer – till exempel till butiker. Ansvaret för att förbudet efterlevs kommer att ligga på ägaren till entrén. Om det visar sig att entréägaren inte lever upp till kraven kan kommunen be om skärpning, ett så kallat föreläggande. Om inget händer då kan det bli vite – en sorts böter.

Vallentuna-krögaren Peter Pettersson om det kommande rökförbudet på uteserveringar

Peter Pettersson är kökschef på Dixie Twins i Vallentuna centrum. Foto: Åsa Sommarström

– Hittills har vi delat av uteserveringen så att det finns en del där man inte får röka. Det har fungerat bra, säger Peter Petterson.

När förbudet börjar gälla blir det en liten promenad för krogens rökare.

– Från första juli kommer vi att hänvisa våra gäster som röker till en plats nedanför trappan. Där kommer vi att ha askfat.