Kommunens pensionärsråd utökas

Anna-Lena Hammarin ordförande pensionärsrådet Sundbyberg
Ny ordförande i pensionärsrådet blir Anna-Lena Hammarin (L).
Sundbybergs kommunala pensionärsråd ska förbättra kontakten mellan staden och pensionärsorganisationerna. Det utökas även med tre ordinarie ledamöter.

Tidigare bestod pensionärsrådet av fem ledamöter och inga ersättare. Nu sitter där åtta ledamöter och åtta ersättare.

Ny ordförande blir Anna-Lena Hammarin (L).

– Det känns otroligt tillfredstillställande att det kommunala pensionärsrådet nu är på plats, och jag känner mig både stolt och hedrad över att ha fått förtroendet att leda rådet, säger hon.

Syftet med pensionärsrådet är att fungera som en mötesplats för stadens politiker och pensionärsorganisationerna.

– En bra dialog och ett gott samarbete mellan politiker och företrädare för stadens seniorer är en ömsesidig win-win-situation – politiken får möjlighet att ha ”örat mot marken” och lyssna in synpunkter från stadens äldre, och pensionärsföreningarna ges en konkret möjlighet att påverka stadens äldrepolitik, säger Anna-Lena Hammarin.