Kommunens personal ska cykla i tjänsten

SOLLENTUNA Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag på nya regler för hur anställda och politiker inom Sollentuna kommun ska färdas i tjänsten.

I planerna finns också riktlinjer om att öka anställdas cyklande – inte minst för miljöns skull.

Därför ska ett ramavtal för inköp av cyklar tas fram, både vanliga och elcyklar kan bli aktuella för inköp.