Kommunens skolor får porrfilter – stoppar även olämpligt innehåll

Täby kommun inför ett porrfilter på grundskolans datorer strax efter skolstarten. Men filtret ska också fånga upp våldsbejakande och "olämpligt" innehåll.
Kommunen inför porrfilter på skoldatorerna. Maria Assarsson, tf utbildningschef vill skydda eleverna från att hamna på skadliga nätsidor.
Täby kommun har beslutat att införa porrfilter på kommunala grundskolan strax efter skolstarten. Filtret ska även stoppa våldsbejakande innehåll och andra olämpliga nätsidor.

Täby kommun kommer inte att hinna införa ett tekniskt porrfilter på grundskolans datorer till skolstarten. Inom ett par veckor ska dock teknik och rutiner vara på plats, enligt tf utbildningschef Maria Assarsson.

Varför inför ni porrfilter på datorerna bara i grundskolan?

– Det är där vi bedömer att det finns ett behov av ett filter för att skydda eleverna från att hamna på sidor som är skadliga. Vi kommer att utvärdera och följa upp det här under hösten.

Gymnasiet får inte porrfilter

Kommunens gymnasieelever kommer däremot inte ingå i den porrfria nätzonen i höst.

Maria Assarsson uppger att samtal kommer att föras med ledningen på Åva gymnasium efter utvärderingen av införandet i grundskolan. Därefter ska det avgöras ifall det finns ett behov av att införa porrfilter även där.

Flera kommuner har redan infört porrfilter på kommunala skolnät. Varför tar Täby steget först nu?

– Vi gör det på grundskolan just nu för att vi bedömer att trots våra aktiva insatser att jobba med eleverna med frågor om nätetik och källkritik har vi haft några elever som råkat ut för olämpligt innehåll.

Trubbigt filter behöver manuella rutiner

Beslutet om att införa porrfilter i kommunens grundskolor verkar ha fattats med kort varsel av tf utbildningschef inför skolstarten.

Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden, tycker det är bra att skoldatorerna nu blir en porrfri zon.

– Till en början uppfattade jag att själva filtret och själva metoden var ganska trubbig, att det inte släppte igenom andra viktiga sidor. Med den metod vi har nu går det att komma runt detta. Om det är exempelvis ungdomsmottagningens sidor som stoppas så kan vi följa upp det och släppa igenom dem.

Camilla Ifvarsson

Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden i Täby kommun, om att porrfilter införs på skoldatorerna i höst.

Kritiker mot porrfilter på datorer har också blanda annat handlat om risken att tappa bort diskussionen med ungdomar och helt förlita sig på tekniken.

– Vi kommer att fortsätta att jobba med förhållningssätt på nätet och källkritik, betonar Camilla Ifvarsson.