ANNONS

Kommunens revisorer: Allvarligt om man brutit mot reglerna

Alceahuset
Arvoden till alliansmöten: Rätt eller fel?
Efter påståendet att alliansen felaktigt försett sig med kommunala arvoden har Mitt i talat med kommunens revisorer. De blir förvånade över uppgifterna.
Ann-Katrin Flodén (M), vice ordförande, säger att hon aldrig hört talas om arvodena:
– Då tycker jag rent spontant att det inte känns okej.
ANNONS

– Det här har jag aldrig hört talas om. Jag har aldrig varit med om att arvoden gått till en politisk grupp där inte alla partier varit representerade. Jag har svårt att tro att det händer och det här är ändå min tredje mandatperiod, säger Ann-Katrin Flodén (M), vice ordförande för kommunens lekmannarevisorer.

Det verkar konstigt. Jag hoppas du har fel

Ann-Katrin Flodén (M), kommunens revisorer

– Det verkar konstigt. Jag hoppas du har fel.

– Om det förekommer gruppmöten inom majoriteten och man får arvode – då tycker jag rent spontant att det inte känns okej. Då ska det vara samma sak för oppositionen.

Bengt Olin (S), ordförande för kommunens revisorer, kan i dagsläget inte säga om något fel begåtts.

– Men om man frångått regelverket är det allvarligt. Då måste vi ta upp det i revisionen.

S: ”Kommunen fick betala för alliansens interna möten”

ANNONS