ANNONS

Kraftigt ökade säkerhetskostnader i kommunen

"Medborgarna efterfrågar säkerhet mer och mer"
"Medborgarna efterfrågar säkerhet mer och mer"
De senaste fem åren har kommunens säkerhetskostnader mångdubblats. Enskilda punktinsatser drar upp kostnaderna ordentligt, men även på längre sikt syns en tydlig ökning.
– Medborgarna efterfrågar säkerhet mer och mer, säger Sandra Radenfalk vid kommunens fastighetsavdelning.
ANNONS

Järfälla kommuns kostnader för säkerhet har ökat dramatiskt över de senaste fem åren. Det är framför allt tre förvaltningar som tagit allt mer pengar i anspråk för att öka säkerheten: socialförvaltningen, integration och mottagande, och fastighetsförvaltningen. För alla tre finns vitt skilda förklaringar.

Så ser siffrorna ut

2011 la kommunen sammanlagt 600 000 kronor på säkerhet. 2014 var det en miljon. Två år senare nästan tolv miljoner. En del av pengarna som lagts på säkerheten i samband med flyktingmottagande kommer kommunen att få tillbaka av Migrationsverket. Det gäller framför allt de höga utgifterna under 2015 och 2016. Samtidigt som siffrorna ur ett större perspektiv inte anmärkningsvärt höga – de utgör inte en stor post i kommunens budget – är trenden ändå tydlig.

Säkerhet vid flyktingboenden och socialförvaltning stora poster

Trots Migrationsverkets tillskott kommer kostnaderna för att säkra flyktingmottagandet i kommunen att kosta flera miljoner, delvis i vaktinsatser i anslutning till boenden för nyanlända. En annan stor utgiftspost kommer från socialförvaltningen, som anställt en ordningsvakt för att se till att de anställda på förvaltningen är trygga. Enligt Stefan Lidsten som är avdelningschef på förvaltningen har otryggheten ökat.

– Det blir fler klienter, och en del av dem är inte så nöjda med de beslut de får och kan bli stökiga och upprörda. Det kan också vara så att förväntningarna på vad man ska få hjälp med har blivit högre. Det har alltid funnits arga och upprörda människor, men det är kanske vanligare idag än för tio år sedan, säger Stefan Lidsten.

Kommunen arbetar allt mer förebyggande

Men även innan socialförvaltningens och flyktingmottagandets ökade kostnader syns en tydligt ökande trend. Sandra Radenfalk jobbar på Järfälla kommuns fastighetsavdelning, och menar att kommunen nu jobbar med ett större fokus på brottsförebyggande arbete.

– Vi har ett avtal med ett bevakningsföretag, och deras vakter har fått i uppgift att vara synliga och ta kontakt med till exempel ungdomar. Vi vill inte att de enbart ska synas när de avvisar folk, utan också bygga förtroende. Det här har vi hållt på med i några år, säger Sandra Radenfalk.

”Medborgarna efterfrågar säkerhet mer och mer”

I samband med detta har kommunen ökat bevakningstiden. Men i de ökade kostnaderna ligger också investeringar och driftkostnader i nya bevakningssystem som beror på ökade krav från myndigheter.

– Det handlar till exempel om att alla våra fastigheter ska ha brandlarm som är direkt kopplade till räddningstjänst, att det ska finnas inbrottslarm överallt. Det är en ganska stor kostnad inblandad i det, både i installation och drift. Dessutom utvecklas verksamheterna, nästan alla ungdomar jobbar med en dator eller padda i skolan och det kräver säkra skåp och inbrottsskydd, säger Sandra Radenfalk.

ANNONS

Har säkerhetsläget blivit sämre eller har oron blivit större?

– Det kan jag inte riktigt svara på. Vi har inga undersökningar om säkerhetsläget som ligger bakom de här förändringarna, utan vi svarar på önskemål från allmänheten och politiker.

Upplever du att ni täcker upp där polisen brister?

– Det är klart vi fått ökade kostnader när polisen inte har möjlighet och tid. Sen har ju säkerhet kommit upp allt mer på tapeten, så vi har får rätta oss efter det. Medborgarna efterfrågar ju säkerhet mer och mer, och det ställer ju höga krav på kommunen. Polisen kan ju inte finnas överallt.