Kommunens nya plan – nu ska hela socialtjänsten leta efter våldet

Upplands Väsby har tagit fram en ny handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld
Socialnämnden antog den nya handlingsplanen i onsdags. Alla inom socialtjänsten som arbetar i kontakt med någon form av våld ska utbildas.
Socialnämnden i Upplands Väsby har antagit en ny handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersvåld 20190523
Socialnämnden antog den nya handlingsplanen i onsdags. Alla inom socialtjänsten som arbetar i kontakt med någon form av våld ska utbildas.
Upplands Väsbys kommun tar fram en ny handlingsplan för hur socialnämnden ska arbeta för att motverka våld i nära relationer och hedersrelaterat våld. Personalen som arbetar med våldsutsatta ska bli bättre på att uppmärksamma problemen, och planen borde innefatta hela kommunen, enligt socialchef Magnus Lublin.

En handlingsplan mot våld i nära relationer har kommunen haft sedan 2014. Under onsdagen beslutade socialnämnden att den nya handlingsplanen även ska innefatta arbetet mot hedersrelaterat våld.

– Vi har inte haft med hedersvåld i handlingsplanen tidigare. Det här är en mer konkret och långtgående strategi, vilket känns bra, säger socialchef Magnus Lublin.

– Vi vill markera att vi ser lika allvarligt på hedersrelaterat som våld i nära relationer. Alla människor har rätt att leva i trygghet och säkerhet och den som utsätts för hot och våld ska ha rätt till skydd och stöd, säger Maria Fälth (KD), kommunalråd och ordförande i socialnämnden.

Hela personalen ska hålla ögonen öppna

Handlingsplanen beskriver hur kommunen ska utbilda socialtjänstens personal och göra ansvarsfördelningen mellan olika enheter tydligare. Personalen ska bli mer uppmärksam på våld i nära relationer och hedersvåld, oavsett vilken tjänst de har.

– All personal kommer att utbildas nu, vi kommer ha rutiner för hur vi ska ställa frågor. Tidigare har vi ställt bara ställt frågor om ett ärende gällt våld i nära relation. Nu bakar vi in frågorna hos alla i personalen i ett standardbatteri, inte bara hos kuratorerna till exempel, säger socialchef Magnus Lublin.

Socialnämnden i Upplands Väsby har antagit en ny handlingsplan mot våld i nära relationer och hedersvåld Socialchef Magnus Lublin 20190523

Magnus Lublin, socialchef i Upplands Väsby

Isolerade ärenden

Handlingsplanen ska även få socialtjänstens olika enheter att bli bättre på att överlappa varandra och inte hålla ärenden för sig själva.

– Om ett barn är inblandat blir det per automatik enheten för barn och ungdom som involveras till exempel. Men handlar det om en vuxen med barn måste enheten för barn och ungdom involveras även där, så att en enheten inte isolerar ett ärende, säger Magnus Lublin.

Målet i framtiden är att få fram rutiner som gäller hela kommunen, inte bara socialtjänsten.

– Nästa steg är att medvetandegöra hela kommunen så att det här blir något i allas arbete, inte bara inom socialtjänsten. Även om man jobbar med andra avdelningar borde man ha rutiner för när det här dyker upp.