ANNONS

Kommunens största solpanels-tak har installerats i Ursvik

Solpaneler i Ursvik
Under sommartid beräknas solpanelen på taken på de två gårdarna kunna försörja nära hälften av de 270 hyresrätterna med el.
Förvaltarens första, och kommunens största, tak med solpaneler är nu färdigbyggt.
Under sommartid beräknas det kunna försörja nära hälften av de 270 hyresrätterna med el.
ANNONS

661 kvadratmeter solpaneler sitter nu uppsatta på taken ovanför två gårdar längs Stallgatan, strax intill Kymlingeskolan, i Ursvik.

Bygget påbörjades för ett knappt år sedan och i förra veckan var det slutbesiktning. Inom en månad ska de vara inkopplade, berättar Safir Isamil, projektledare.

Förhoppningen är att panelerna ska kunna bidrag med el till hälften av de 270 hyresrätterna under sommartid.

Solpaneler i Ursvik

Panelerna sitter på söder- och västersidan av taken för att få så mycket sol som möjligt. Förvaltaren kan själva följa i realtid hur mycket av elen som panelerna bidrar med, det är dock inget man kommer märka av som hyresgäst. Foto: Hanna Lilja.

Förvaltaren har räknat på andra projekt tidigare, men det  var inte förrän nu man hittade ett optimalt tak berättar Wictor Lundkvist, energispecialist på Förvaltaren.

– Taken har optimal lutning åt söder, sydöst och sydväst vilket innebär att solcellerna kan producera el från tidig förmiddag till sen eftermiddag och skuggas inte av andra byggnader, förklarar han.

Dyrt projekt

Målet är dock att se över om man kan få upp solpaneler på fler av Förvaltarens fastigheter under 2020 berättar Wictor Lundkvist.

Till exempel finns planer på att installera solceller på Förvaltarens fastighet på Rissneleden 17 – 95, vilken planeras att renoveras. Man kikar även på hyreshuset på Spelmanshöjden 1-26 i Ör som har stora ytor i söderläge, berättar han.

ANNONS

Taken har optimal lutning vilket innebär att solcellerna kan producera el från tidig förmiddag till sen eftermiddag.

Wictor Lundkvist

Men att sätta upp solpanel är inte billigt.

– Projektet i Ursvik har kostat omkring 2,5 miljoner. Så man behöver alltid titta på om det är ekonomiskt försvarbart, säger Safir Ismail.

Ursvik Miljöbild

Gårdarna som fått solpaneler på taken ligger vid Stallgatan/Skördegatan/Mönstringsvägen. Här bor 270 av Förvaltarens hyresgäster. Foto: Hanna Lilja

Fler projekt på gång framöver

I stadens regi ser det mörkare ut med solpaneler. Här finns idag bara paneler på en fastighet – förskolan Vargen. Här sitter totalt 150 kvadratmeter panel som bidrar med nästan hälften av verksamhetselen på ett år, berättar Christopher Blomqvist, fastighetsförvaltare på Lokalfastigheter AB, vilka förvaltar kommunens fastigheter.

Jag räknar med att solpaneler kommer att synas på fler och fler tak de närmsta 2-3 åren.

Stefan Bergström (C)

Att få upp fler solpaneler framöver är dock prioriterat av politikerna menar Stefan Bergström (C), Ordförande i stadsmiljö- och tekniska nämnden.

Bland annat ska de två nya förskolorna i Ursvik och Rissne, plus kommande Örskolan få solpaneler på taken.

280 nya förskoleplatser på gång i Rissne och Stora Ursvik

– Lokalfastigheter fick i uppdrag att inventera stadens tak 2017, och börja sätta upp solceller där det är möjligt under 2018. Jag räknar med att solpaneler kommer att synas på fler och fler tak de närmsta 2-3 åren. Målsättningen är att bli så självförsörjande som möjligt på el, berättar han.

Det är ganska dyrt att sätta upp solpaneler, har kommunen råd?

– Det är en hög investeringskostnad, men man tjänar in det på sikt. Priserna på solpaneler har även sjunkit de senaste åren och i dag finns också möjlighet att integrera solceller i fönster och fasadmaterial, så utvecklingen går fort.