”Kommuner bör betala för halkolyckor”

Tusentals fotgängare skadas varje år när de halkar på is eller snö, och varje vinter väller klagomål-en in till kommunerna.

Men om det var kommunerna som fick ta notan för vårdkostnaderna i stället för landstinget, så skulle snöröjningen bli mycket bättre. Det menar Fotgängarnas förening, som arbetar för att ta tillvara gångtrafikanternas intressen.

– Vi föreslår att kommunerna betalar för halkolyckor. Ingen tar riktigt ansvar för snöröjningen i dag. För kommunerna är det enbart en kostnad som de försöker hålla nere, men om de fick betala för halkskadorna så skulle de värdera annorlunda, säger Sonja Forward, föreningens ordförande.

Enligt Väg- och transportforskningsinstitutet beror 85 procent av alla olyckor där fotgängare skadas så svårt att de tvingas uppsöka sjukhus på att de halkat eller snubblat. Och oftast är det halka på is och snö som gör att fotgängarna faller omkull.

27 000 svenskar behövde 2010 uppsöka en akutmottagning efter att ha halkat på snö eller is, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. De vanligaste skadorna var att de hade brutit någon del av handen eller armen och de flesta olyckorna inträffade på trottoarer, gångvägar och vägar.

Fotgängarnas förening föreslår att landstingen ska börja ta betalt av kommunerna för vården av alla halkskador.

– Dagens data från sjukhusen är så bra att vi kan se var och varför en olycka inträffar. De praktiska problemen går att lösa och nu vill vi väcka frågan. Kommunerna borde ta bättre hand om ytorna där folk går, säger Sonja Forward.

Ingen tar riktigt ansvar för snöröjningen i dag.Sonja Forward Fotgängarnas förening