Nej till bygge vid Väsjön

Mikael Wiberg, här med hunden Sascha, protesterar mot att kommunen vill låta de enskilda fastighetsägarna vara med och finansiera vägarna i det planerade Väsjöområdet.
Mikael Wiberg, här med hunden Sascha, protesterar mot att kommunen vill låta de enskilda fastighetsägarna vara med och finansiera vägarna i det planerade Väsjöområdet.
Mark- och miljödom­stolen stoppar planer på byggen i Väsjöområdet.

Orsak: kommunen vill bygga på strandskyddad mark.

– Glädjande, säger Herbert Henkel på Naturskyddsföreningen.

2011 antogs den första detalj­planen i det planerade Väsjöområdet, men protesterna var häftiga och överklaganden dröjde inte.

Efter drygt två år i en rättslig långbänk kom domen från mark- och miljödomstolen i onsdags.

Och den slog ner som en bomb. Domstolen upphävde detaljplanen.

– Det är någon som har tänkt rätt, även om det satt långt inne, säger Herbert Henkel, ordförande i Naturskyddsföreningen i Sollentuna, som varit en drivande motkraft i rättsprocessen.

Det som detaljplanen faller på är att kommunen antog den innan frågan om strandskyddet var avgjord. Det innebär att strandskyddet fortfarande gällde när kommunen klubbade igenom detaljplanen, trots att en sjundedel av den planerade bebyggelsen ligger inom strandskyddsområdet.

– Det är glädjande att domstolen konstaterar att strandskyddat område inte utgör byggbar mark, säger Herbert Henkel.

Förutom strandskyddet har frågan om gatukostnadsersättningar varit en central fråga för den handfull privatpersoner som överklagat detaljplanen till mark- och miljödomstolen.

– De vill att vi ska finansiera kommunens vägar. Det blir en halv miljon kronor eller mer för varje enskild fastighetsägare, säger Mikael Wiberg som har bott i Södersätra sedan 1980-talet.

En annan central fråga är den om vatten och avlopp. Flera av de boende i området som Lokaltidningen Mitt i talat med beskriver kommunens strategi som ren utpressning.

– Vi behöver få hit kommunalt vatten och avlopp, men kommunen vägrar dra hit det förrän detaljplanen är klar, trots att det inte behövs en detaljplan för det, säger Thomas Isaksson.

Kommunstyrelsens ordförande Douglas Lithborn (M) är reserverad när han kommenterar mark- och miljödomstolens beslut.

– Vi ska analysera domen och se över vilka förutsättningar vi har. Om det är motiverat att överklaga så kommer vi att göra det.

– Det vi kan konstatera är att det här leder till ytterligare fördröjningar, men å andra sidan är det välkommet att äntligen få ett besked, säger Douglas Lithborn.

Han vill inte närmare gå in på hur domslutet påverkar byggplanerna i Väsjön.

När det gäller de avgifter för väg­ar som faller på de privata fastighetsägarna säger plan- och exploateringsutskottets ordförande Thomas Ardenfors (M) så här:

– Vi anser att det är rimligt när man höjer kvaliteten på bland annat vägarna i ett område. Men i det här fallet kopplar vi också kostnaden till möjligheten att stycka av sin tomt och bygga ut sina hus, och det finns möjlighet att få anstånd med att betala den till dess man säljer, styckar av ­eller bygger ut.

Fakta

Kommuner får ta betalt för vägar

Det är kontroversiellt men inte ovanligt att kommuner lägger en del av kostnaden för utbyggnad av vägar på enskilda fastighets­ägare.

Enligt Villaägarnas riksförbund förekommer det i 37 av Sveriges 290 kommuner. Ett vanligt argument är att de kommunala gatorna ökar värdet på fastigheten och att fastighetsägarna får tillbaka kostnaden vid en försäljning.

Villaägarnas riksförbund vill ha ett totalförbud mot medfinansieringen och förespråkar att kommunala vägar finansieras via skatten.