Min lokala hjälte

Kommuner i nordost kräver tåg till Arlanda

Nyheter Bygg ut Roslags­banan till Arlanda! Det kravet kommer från samverkansorganet Stockholm Nordost som består av roslagskommunerna Vaxholm, Österåker, Täby, Danderyd, Vallentuna och Norrtälje.

– Nordostsektorn saknar i dag en regionalt kopplad spårtrafik som på ett långsiktigt sätt knyter samman oss med övriga Stockholmsregionen, säger Kjell Jansson (M), ordförande i Stockholm Nordost.

Frågan om en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda flygplats har utretts av SL.

Utredningen är nu på remiss innan den väntas behandlas av l andstingets trafiknämnd i maj.