Bara tre kommuner nådde kompost-målet 2016

Bara tre av Sörab-kommunerna klarade kompost-målet förra året.
Bara tre av Sörab-kommunerna klarade kompost-målet förra året.
Bara tre av Sörab-kommunerna klarade kompost-målet förra året.
Bara tre av Sörab-kommunerna klarade kompost-målet förra året.
Av Sörab:s nio medlemskommuner var det vara tre som nådde upp till målet att sortera ut 30 kilo matavfall per invånare under 2016.

När det kommunägda avfallsbolaget Sörab summerat 2016 stod det klart att endast tre medlemskommuner nått upp till målet om att sortera ut 30 kilo matavfall per invånare, inklusive verksamheter.

Med 33 kilo per invånare var Sollentuna tredje bäst under förra året, tätt bakom Sundbyberg och Danderyd som snittade på 34 respektive 35 kilo per invånare.

– För oss på Sörab och våra ägarkommuner är det viktigt att matavfallet blir biogas, som används som fordonsbränsle till bussar, taxis och sopbilar, men framförallt att det kommer ut på åkermarken igen i form av biogödsel, säger Beatrice Tjärnhell, projektledare på Sörab, i ett pressmeddelande.

De stora skillnaderna kan förklaras med att kommunerna hållit på olika länge, och att vissa kommuner har fler verksamheter som bidrar med stora mängder matavfall – vilket drar upp snittet.

Totalt samlade Sörab-kommunerna in cirka 13 000 ton matavfall i nio kommuner.


Så mycket matavfall samlades in

Källa: SÖRAB