Kommuner kräver Arlandatåg

SÖDRA ROSLAGEN Bygg ut Roslagsbanan till Arlanda! Det kravet kommer från samverkans­organet Stockholm Nordost – Roslagskommunerna Vaxholm, Österåker, Täby, Danderyd, Vallentuna och Norrtälje.

– Nordostsektorn saknar i dag en regionalt kopplad spårtrafik som på ett långsiktigt sätt knyter samman oss med övriga Stockholmsregionen, säger Kjell Jansson (M), ordförande i Stockholm Nordost.

Frågan om en tvärförbindelse mellan Roslagsbanan och Arlanda flygplats har utretts av SL. Utredningen är nu på remiss innan den väntas behandlas av trafiknämnden i maj.