Kommuner tar över grannstödsbilarna

Sponsorn hoppar av, men grannstödsbilen fortsätter att rulla såväl i Järfälla som i Upplands-Bro.

Kommunerna tar över den uppskattade verksamheten.

Grannstödsbilen körs runt av frivilliga, bland annat i bostadsområden som utsatts för inbrott.

I Stockholms län finns elva grannstödsbilar, varav en i Järfälla och en i Upplands-Bro, där frivilliga ställer upp och kör.

Sedan tolv år har försäkringsbolaget Folksam sponsrat grannstödsbilarna. Men nu drar sig försäkringsbolaget ur. Ett skäl är att efterfrågan på bilarna är för stor och att försäkringsbolaget vill lägga pengarna på sina egna kunder, enligt Ingela Höök på Folksam.

I Järfälla, där ungefär 45 privatpersoner engagerar sig i grannstödsbilens verksamhet, har kommunen redan bestämt att ta över grannstödsbilen.

– Vi kommer att fortsätta med verksamheten. Antingen löser vi in bilen eller leasar den. Helt klart är att vi fortsätter, säger Bo Majling på Järfälla kommun.

Även i Upplands-Bro, där ett 30-tal privatpersoner delar på uppgiften att köra bilen, har kommunen beslutat att ta över grannstöds­bilen.

– Alla är rörande överens om att den här verksamheten ska vara kvar, säger Björn Söder på Upplands-Bropolisen.

Polisen i båda kommunerna är mer än nöjda med grannstödsbilarnas insatser.

– Allmänheten känner att någon bryr sig, säger Roland Borgström på närpolisen i Jakobsberg.

Myndigheterna får också en mer kontinuerlig information om klotter, stulna bilar och skrotbilar, tack vare de frivilliga insatserna.

– Verksamheten bidrar till bättre trygghet i bostadsområdena, enligt Bo Majling.

Grannstödsbilen fortsätter att rulla. Här är Bo Roxström och Gunnar Billow vid bilen i Järfälla.