ANNONS

Staden om porrsurfing i skolan: Filter löser inte allt

Vilka kommuner i Stockholms stad har porrfilter på skolorna.
De flesta kommuner i Stockholms län har ett porrfilter i skolan – eller är på väg att införa ett.
Fem av länets 26 kommuner saknar porrfilter i skolan.
Lidingö stad övervakar olaglig surfing men menar att porrfrågan är komplex. Utbildningschefen efterlyser mer samtal om värderingar och mindre fixering vid filter.
"Det finns en övertro på tekniska lösningar".
ANNONS

20 av 26 kommuner i Stockholms län har ett filter som blockerar sidor med pornografiskt innehåll på skolornas nätverk.

Därmed är snittet betydligt högre än i hela landet där nästan hälften av kommunerna saknar porrfilter i skolan, enligt organisationen Porrfri barndom.

Lidingö stad är en av de kommunerna som tillämpar porrfilter enligt den kartläggning av Stockholmskommunerna som Mitt i har gjort.

Teknik löser inte allt

”Vi har tekniska åtgärder mot olaglig och olämplig surfning på olika nivåer som även omfattar våra öppna nät”, skriver biträdande utbildningschef Tapio Liimatainen i sitt svar på Mitt i:s enkät.

Han betonar dock att ett porrfilter inte är den enda lösningen på en komplicerad problematik.

”Det finns alltså en övertro på en teknisk lösning för mänskliga beteenden”, skriver han.

Diskussion om värderingar måste finnas i skolan

Han menar att man snabbt kommer in på frågor om var gränsen för pornografi går. Gränsen är olika för olika människor och förändras över tid, resonerar han. Det handlar också vidare om att göra avvägningar av vad som är intrång i den personliga integriteten och vad som är olämpligt.

Ska man övervaka pornografi måste man också ta ställning till hur man ser på övervakning av surfing som rör sig på andra brännande områden,  till exempel våld, religion och politik – områden som alla är föremål för diskussioner om värderingar och vad som kan accepteras och inte.

Kort sagt, filter räcker inte:

ANNONS

”I skolan måste tekniska åtgärder ske i samverkan med värderingsdialoger och en vuxennärvaro precis som hemma”, skriver Tapio Liimatainen.

Sammanfattning

20 av 26 kommuner har porrfilter i skolan

20 av 26 kommuner i Stockholms län har svarat ja på frågan om de har porrfilter i skolan.

Lidingö stad svarar inte glasklart ja eller nej.

Botkyrka och Nacka saknar filter.

I Sollentuna finns det ett politiskt beslut på att ett porrfilter ska införas under 2019.

Österåker har ett filter som loggar all porrsurf i väntan på beslut.

I Nynäshamn har porrfiltret stängts av i samband med IT-arbete. Det kommer sannolikt återinföras under hösten 2019.

Ekerö kommun har inte svarat på enkäten

Källa: Mitt i:s enkät

I norrort saknar Sollentuna och Österåker fortfarande porrfilter. Men det kan vara en tidsfråga innan de också inför ett.

I Sollentuna finns ett politiskt beslut om att införa ett filter för kommunal verksamhet under 2019. Just nu för kommunen en dialog med sina leverantörer om vilka lösningar som finns.

– Ett filter behöver balansera behovet av fri tillgång till information, ett behov som ökar i takt med stigande ålder, med behovet av att skydda barn och elever från olämpligt innehåll, ett behov som ökar med sjunkande ålder, säger Fredrik Casparsson på utbildningskontoret i Sollentuna kommun.

Ett filter behöver balansera behovet av fri tillgång till information med behovet av att skydda barn och elever från olämpligt innehåll

Österåker väljer annan väg

Österåkers kommun har valt en annan väg. Där har kommunkansliet varnat för att porrfilter är en ”trubbig lösning” som är långt ifrån heltäckande – och att de kan leda till att ”prestandan för internetsurf sjunker”.

I väntan på ett beslut kartlägger kommunen nu problemets omfattning.

– I nuläget loggas eventuell porrsurf i skolorna via kommunens nätverk för att skapa ett faktabaserat beslutsunderlag, säger kommunikationschefen Helena Cronberg.