Fem kommuner saknar porrfilter – men inte Solna och Sundbyberg

Vilka kommuner i Stockholms stad har porrfilter på skolorna.
De flesta kommuner i Stockholms län har ett porrfilter i skolan – eller är på väg att införa ett.
Fem av länets 26 kommuner saknar porrfilter i skolan.
Både Solna och Sundbyberg kommun har dock porrfilter på skolornas datorer.

20 av 26 kommuner i Stockholms län, däri bland Solna och Sundbyberg, har ett filter som blockerar sidor med pornografiskt innehåll på skolornas nätverk.

Därmed är snittet betydligt högre än i hela landet där nästan hälften av kommunerna saknar porrfilter i skolan, enligt organisationen Porrfri barndom.

Täby senast ut i norr

Stockholms stad har nyligen infört ett filter på skolornas datorer. Och i norrort har Täby precis gjort detsamma.

– Vi bedömer att det finns ett behov av ett filter för att skydda eleverna från att hamna på sidor som är skadliga. Vi kommer att utvärdera och följa upp det här under hösten, sa Maria Assarsson, tf utbildningschef i Täby kommun, till Mitt i tidigare i augusti.

Sammanfattning

20 av 26 kommuner har porrfilter i skolan

20 av 26 kommuner i Stockholms län har svarat ja på frågan om de har porrfilter i skolan.

Både Solna och Sundbyberg har porrfilter i skolorna.

Botkyrka och Nacka saknar detta.

I Sollentuna finns det ett politiskt beslut på att ett porrfilter ska införas under 2019.

Österåker har ett filter som loggar all porrsurf i väntan på beslut.

I Nynäshamn har porrfiltret stängts av i samband med IT-arbete. Det kommer sannolikt återinföras under hösten 2019.

Ekerö kommun har inte svarat på enkäten

Källa: Mitt i:s enkät

I norrort saknar Sollentuna och Österåker fortfarande porrfilter. Men det kan vara en tidsfråga innan de också inför ett.

I Sollentuna finns ett politiskt beslut om att införa ett filter för kommunal verksamhet under 2019. Just nu för kommunen en dialog med sina leverantörer om vilka lösningar som finns.

– Ett filter behöver balansera behovet av fri tillgång till information, ett behov som ökar i takt med stigande ålder, med behovet av att skydda barn och elever från olämpligt innehåll, ett behov som ökar med sjunkande ålder, säger Fredrik Casparsson på utbildningskontoret i Sollentuna kommun.

Ett filter behöver balansera behovet av fri tillgång till information med behovet av att skydda barn och elever från olämpligt innehåll

Österåker väljer annan väg

Österåkers kommun har valt en annan väg. Där har kommunkansliet varnat för att porrfilter är en ”trubbig lösning” som är långt ifrån heltäckande – och att de kan leda till att ”prestandan för internetsurf sjunker”.

I väntan på ett beslut kartlägger kommunen nu problemets omfattning.

– I nuläget loggas eventuell porrsurf i skolorna via kommunens nätverk för att skapa ett faktabaserat beslutsunderlag, säger kommunikationschefen Helena Cronberg.