Kommunernas transporter mer än halverade

Åkerierna hoppas på att ny säkerhet ska stoppa terrordåd.
Kommunerna orsakar färre transporter på vägarna sedan de började samarbeta.
Botkyrka och Salems samarbete med andra Södertörnskommuner har minskat utsläppen med 70 procent.
Antalet varutransporter i kommunernas regi har mer än halverats enligt en rapport från IVL Svenska Miljöinstitutet.

Samarbetet mellan de åtta Södertörnskommunerna har pågått sedan 2015. Enligt en ny rapport från IVL Svenska miljöinstitutet har samarbetet där Botkyrka och Salems kommuner ingår varit framgångsrikt för att både minska antalet transporter och utsläppen.

Botkyrka ska vara bensinfritt år 2030

Södertörnskommunerna skriver på sin gemensamma hemsida att ”ett viktigt bidrag till minskningen är att kommunerna i sin upphandling har ställt krav på biodrivmedel och att lastbilarna ska ha låga utsläpp av luftföroreningar”.