Kommunhuset blir för trångt

GUSTAVSBERG Det ser ut att bli trångt i kommunhuset även efter att det byggts ut.

Företrädare för bygg- och miljökontoret och samhällsbyggnadskontoret som granskat ritningarna inför den kommande utbyggnaden är inte nöjda och påpekar att minst fem arbetsplatser, flera toaletter och mötesrum saknas. De vill att den nuvarande matsalen används till arbete och att ett nytt lunchrum byggs.

Kommunhuset i sin nuvarande form blev klart 2006. Den nu planerade och omdebatterade utbyggnaden beräknas kosta 33 miljoner kronor.