Kommunhuset evakueras för uppåt 30 miljoner per år

Turebergshuset Kommunalhus Sollentuna
Turebergshuset har passerat bäst före datum och är i stort behov av renovering.
Turebergshuset ska renoveras och byggas om för 450–570 miljoner kronor, enligt en grov uppskattning. Under tiden måste samtliga cirka 600 tjänstemän och förtroendevalda flytta ut ur huset.
I dag väntas kommunstyrelsen besluta att evakueringslokalerna får kosta 30 miljoner kronor per år.

– Ja, kommunledningskontoret bedömer att kostnaden kan komma att bli 30 miljoner kronor. Tidsplanen är att vi flyttar ut om ett år och att ombyggnaden ska pågå i två år. Prognosen är att det ska stå klart och att vi kan flytta tillbaka igen innan sommaren 2022, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M).

Det 15 våningar höga Turebergshuset har över 40 år på nacken och har sedan flera år haft problem med bland annat krånglande hissar, dålig ventilation och avloppsstopp.

Renovering för cirka en halv miljard

Sollentuna kommun har tidigare beslutat att huset ska renoveras. En förstudie och kalkyl beräknas vara klar efter sommaren i år, men enligt ”en grov uppskattning” kommer ombyggnaden att kosta mellan 450 och 570 miljoner kronor exklusive lös inredning.

Under renoveringen måste samtliga verksamheter i huset evakueras. Målsättningen är att samla så många som möjligt på samma ställe och att hitta evakueringslösningar nära Sollentuna centrum för de verksamheter som har mest kontakter med invånare.

Henrik Thunes moderaterna sollentuna

”Vi vill ha så många som möjligt samlade i de nya lokalerna”, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Thunes (M). Foto: Åsa Sommarström

– Vi vill ha så många som möjligt samlade i de nya lokalerna, men vi kommer nog inte att kunna samla alla. Och för till exempel socialkontoret kan det vara viktigare att ha en hög grad av tillgänglighet än att sitta på samma plats som de andra verksamheterna, säger Henrik Thunes.

Tillfälliga lokaler får kosta 30 miljoner kronor per år

Evakueringslokalerna bedöms alltså kosta max 30 miljoner kronor per år och kommunstyrelsens arbetsutskott föreslog i förra veckan att kommunstyrelsen ska godkänna den kalkylen.

Kommunstyrelsen föreslås även att delegera till kommundirektören att fatta beslut om och teckna avtal om evakueringslokaler.
Uppemot 600 personer är många, vart ska ni ta vägen?
– Det kan jag inte säga eftersom det har inletts förhandlingar, säger Henrik Thunes.
Så ni har något på gång alltså?
– Det pågår förhandlingar.