Kommunhuset kan komma att flyttas

Rissne ”Flytta kommun-huset från Rissne till centrala Sundbyberg”.

Det skriver en Sundbybergsbo i ett medborgarförslag, med motivet att politiker och tjänstemän borde jobba närmre medborgarna.

”Rissne ligger för långt bort för att vi medborgare ska kunna integrera med er på annat sätt än via e-post”, skriver han.

Men redan nu pågår en utredning om alternativa lokaler för kommunhuset, vars hyra är hög och avlånga utformning knappast idealisk.

När och var en flytt kan bli aktuell, är oklart.