Kommunkollen: Nytt 18-våningshus blir högst

Kommunfullmäktige i Haninge.
Två kommunfullmäktige i Haninge har hållits på kort tid.
Känslomässigt om Brandbergsskolans framtid, kommunen inför rätt till heltid, nya 18-våningshuset vid Brandbergens centrum blir Haninges högsta hus, motstånd mot airdomehall på Rudan – och kraftig kritik mot SD-förslagen. Två kommunfullmäktigemöten har nu hållits i Haninge på kort tid. Här summerar vi de stora snackisarna och besluten, i Kommunkollen Haninge – "fullmäktigespecial".

L rädda för glädjebetyg i Haninge

Haninges elever gjorde märkbart sämre ifrån sig på nationella provet än väntat.

Det har gjort att Liberalerna återigen misstänker glädjebetyg i Haninges skolor.

Ett företag har genomlyst grund- och förskolenämnden, och ska lämna en rapport om resultatet.

– Jag tror det är viktigt att också utbildningsförvaltningen får en chans att uttala sig om varför siffrorna ser ut som de gör, sade Maria Fägersten (S), ordförande i grund- och förskolenämnden, i talarstolen.

Känslomässigt om Brandbergsskolans framtid

Moderaterna vill sedan tidigare att kommunen säljer Brandbergsskolan till en friskolekoncern, eftersom betygen enligt M haltar för mycket och kommunen inte lyckats tillräckligt bra.


Läs mer: Årskurs 9-betygen sjunker i Haninge – men stora skillnader mellan skolor


De politiska blocken har helt olika uppfattning om hur man ska se på utvecklingen i Brandbergsskolan sista åren.

Politiska majoriteten (S, MP, C) menar att skolan, som ökat andelen nyanlända från sex till 30 procent under det senaste året, i dag fungerar betydligt bättre än 2014 då Skolinspektionen kraftigt kritiserade skolmiljön och skolan tappade mycket elever.

Brandbergsskolan.

Brandbergsskolan.

Trepartialliansen menar å sin sida att den kommunala skolan fått tillräckligt med chanser för att öka resultaten utan att lyckas.

Maria Fägersten, )S), ordförande i grund- och förskolenämnden.

Maria Fägersten, (S), ordförande i grund- och förskolenämnden.

Man tycker inte det är rätt att hänvisa till att skolan tar i så många nyanlända jämfört med andra skolor, utan har lyft det faktum att Brandbergsskolan kompenserats ekonomiskt av just dessa skäl och därför borde presentera bättre skolresultat.

– Vi har två andra skolor i Haninge med lägre kunskapsutveckling, men det hör vi inget om? sade Maria Fägersten (S), grund- och förskolenämndens ordförande, från talarstolen.

– Det gör mig ledsen att vi inte kan ha politisk enighet, och se utvecklingen i Brandbergsskolan. Det skulle sätta Haninge på kartan, sade en känslosam Maria Fägersten.

Alexandra Anstrell (M) replikerade att det finns anledning till oro om inte mer händer på Brandbergsskolan.

– Det viktigaste är att eleverna får de resultat och kunskaper de ska ha med sig, de kommer inte vara tacksamma när de ska söka in till gymnasiet och inte fått de kunskaper de har rätt till. Ska det ta tre eller sex år? sade Alexandra Anstrell.

Mycket pekar på att SD kan få en stor roll i ett eventuellt framtida avgörande om att göra Brandbergsskolan till privat.

Det är nu tydligt i fullmäktige att trepartialliansen (M, L, KD) kommer vara beroende av SD-stödet. C är i dagens läge emot en privatisering.

Kommunen inför rätt till heltid för vissa yrken

Det senaste halvåret har det stridits mellan kommunstyrelseordförande Meeri Wasberg (S) och oppositionsråd Martina Mossberg (M) i frågan om rätt till heltid för vissa kommunala grupper, vilket ska innebära att de anställda som jobbar deltid ska ha möjlighet att jobba heltid om de vill.

Meeri Wasberg (S) och kommunledningen vann striden mot alliansen om rätt till heltid för vissa yrkesgrupper inom kommunen.

Meeri Wasberg (S) och kommunledningen vann striden mot alliansen om rätt till heltid för vissa yrkesgrupper inom kommunen.

Och Meeri Wasberg (S) och kommunledningen vann striden. Fullmäktige har nu sagt ja till förslaget att fritidsledare, stödassistenter, undersköterskor och vårdbiträden ska få rätt till heltid med start i vår och att frågan rörande andra yrkesgrupper inom Kommunals avtalsområdet utreds vidare. Detta står klart sedan bland annat SD och Rättvisepartiet socialisterna ställt sig bakom det politiska styrets förslag.

Trepartiallisen var alltså emot och menar att det saknas tillräckliga utvärderingar för hur detta egentligen faller ut. Moderaterna menar att det dessutom blir alldeles för dyrt. Kostnaden uppgår till en bruttokostnad om cirka 6,5 miljoner kronor per år men förväntas leda till ett mindre nyttjande av timavlönade samt mer- och övertid, enligt förvaltningen.

Trafiken vid Haninges skolor ska ses över

– Vi har väldiga problem med trafiken vid nästan alla våra skolor och förskolor, sade Göran Svensson (S) som svar på Tobias Hammarbergs (L) fråga om vad som görs för trafiksituationen vid Måsöskolan och Alprosens förskola i Vega, som han menar är ohållbar.

Kommunen ska under året titta på hur man kan förbättra situationen.
– Det är helt enkelt ogörligt att få bra trafiksituation om väldigt många föräldrar lämnar sina barn med bil samma tidpunkt på morgonen.

18-våningshuset i Brandbergen blir Haninges högsta hus

Efter flera års planering har detaljplanen för utbyggnaden av Brandbergens centrum klubbats i fullmäktige.

Över 300 lägenheter ska byggas på de nuvarande parkeringsytorna mellan centrum och Brandbergsleden, samtidigt ska centrumanläggningen integreras med bostäderna och på så sätt förlängas mot Brandbergsleden.

3 000 kvadratmeter kontorslokaler byggs också i projektet.

Från Stadsbyggnadsförvaltningens detaljplanebeskrivning av Brandbergens centrums utveckling.

Från Stadsbyggnadsförvaltningens detaljplanebeskrivning av Brandbergens centrums utveckling.

Från Stadsbyggnadsförvaltningens planbeskrivning av Brandbergens centrums utveckling.

Från Stadsbyggnadsförvaltningens planbeskrivning av Brandbergens centrums utveckling.

 

 


Läs mer: Här ska Brandbergens centrum byggas ut med bostäder


Centrumägaren Savanas ledning har tidigare uppgett för Mitt i att man bland annat vill ha Åhléns, en barnklädesbutik, Systembolaget, bank och en till mataffär till centrumet.

Enda frågetecknet har varit var besökare till idrottshallen, skolan och konstgräsplanen ska parkera, när centrumparkeringen försvinner, vilket trepartialliansen lyft fram.

 

300 bostäder ska byggas vid Brandbergens centrum. Det högsta huset ska bli 18 våningar högt.

300 bostäder ska byggas vid Brandbergens centrum. Det högsta huset ska bli 18 våningar högt. På bilden, Eric Westerlund från centrumägaren Savana.

Nu jobbar förvaltningen på att hitta nya p-platser. Såväl Brandbergsleden som Norra Kronans gata ska få gång- och cykelväg.

– Det här kommer verkligen lyfta bilden av Brandbergen, sade Stadsbyggnadsnämndens ordförande Göran Svensson (S) på fullmäktige.

Det ena av de två bostadshusen blir hela 18 våningar högt, och väntas bli högre än Brf Blicken som just nu byggs vid Haningeterrassen.

Centerpartiet föreslog en restaurang högst upp i huset, utan gehör.

Motstånd mot airdome-hall på Rudan

Läs mer: Utspel: ”Låt airdomehallen hamna vid Rudan”

Den stora airdomehallen, som skulle bli södra länets största inomhushall för fotboll, har ännu inte kommit på plats varken i Haninge eller Tyresö. Det senaste förslaget, från Liberalerna, är att den byggs i Rudan, som Mitt i berättat förut.

Kommunens lokalförsörjningsenhet har dessutom välkomnat en idrottshall vid Rudan om förutsättningarna finns.

– Om Rudanområdet inte kan bli plats för en airdome så är vi intresserade av konstruktivt förslag på annan plats, sade Pia Lublin (L) i fullmäktigestolen.

Såhär skulle en airdome-hall kunna se ut. Den har varit aktuell i såväl Haninge, Tyresö och Upplands Väsby tidigare.

Såhär skulle en airdome-hall kunna se ut. Den har varit aktuell i såväl Haninge, Tyresö och Upplands Väsby tidigare.

Det finns dock motstånd mot Rudan som plats.

– Hammarby fotboll skulle bygga två träningsplaner och ha klubbhus i det som blev Lakesidehuset. På grund av den sanka marken skulle den kostnaden landa på 30 miljoner kronor Jag välkomnar en airdome till Haninge kommun, men tror tyvärr det blir för dyrt med en på Rudan, sade Michael Fridebäck (M).

Mattias Bernhardsson (Rättvisepartiet Socialisterna) menade att en airdomehall, och en idrottshall rent allmänt på Rudan, skulle bryta mot stadsplaneringen som finns för friluftsområdet.

– Själva definitionen av friluftsliv är organiserad verksamhet utomhus, men en airdome är en idrottshall, sade han.

Muskös pensionärer kan flytta in i skolan

Muskös pensionärer har i många år saknat en fast fungerande plats att träffas på. Efter att SD föreslagit ett aktivitetshus för barn och äldre på Muskö, sade kommunstyrelsens ordförande Meeri Wasberg (S) på fullmäktige att en dellösning sannolikt kan vara att pensionärer använder skolans idrottshall när den inte används.

– Även Haninge hembygdsförenings lokal borde kunna användas bättre, sade Meeri Wasberg.

Hård kritik mot SD-förslag mot nyanlända

SD:s Christian Lindefjärd hade i en motion föreslagit en förberedelseskola på prov för nyanlända elever i Haninge, som skulle vara ”helt avskild” från Haninges skolor i övrigt enligt honom.

På fullmäktige fick SD stark kritik mot förslaget från de andra ledamöterna. Detta fick Kennerth Valtersson, SD:s gruppledare, att gå till motangrepp.

– Det här är vuxenmobbning, sade han, och fortsatte:

– Men jag tror att våra väljare i Haninge som lyssnar därute är tillräckligt intelligenta att förstå syftet med påhoppen och angreppen.

Maria Fägersten (S), ordförande i grund- och förskolenämnden, svarade sarkastiskt på motionen:

– Så skapar vi ett segregerat samhälle, så vill SD utveckla vårt Haninge, sade hon.

Kennerth Valtersson, gruppledare i SD Haninge, tycker att de övriga ledamöterna sysslade med vuxenmobbning när deras motion togs upp.

Kennerth Valtersson, gruppledare i SD Haninge, tycker att de övriga ledamöterna sysslade med vuxenmobbning när deras motion togs upp.

Motionen från Christian Lindefjärd kommer tre år efter att SD Haninges gamla gruppledare Roland Gustafson, som sedan tvingades lämna partiet, gått ut och sagt att han vill dela in Haninges klasser efter etnicitet.

Redan i ett tidigt skede efter att motionen lämnats in hade Haninges skolförvaltning meddelat Christian Lindefjärd (SD) att skolan skulle bryta mot skollagen.


Läs mer: SD vill få invandrare att lämna Haninge – genom återvändarcentrum


Även en andra motion behandlades från SD.

Precis som SD gjort i flera andra svenska kommuner har man även i Haninge föreslagit ett så kallat återvändarcentrum, som utrikesfödda skulle informeras om årligen.

”Att flytta till ett nytt land kräver mycket arbete och kostar också en hel del pengar. Därför anser Sverigedemokraterna i Haninge att kommunen ska inrätta ett återvändarcenter för att hjälpa utrikes födda att återvända hem till sina hemländer”, skrev Christian Lindefjärd i motionen när den lämnades in.

Tobias Hammarberg (L) kritiserade förslaget i grunden, och blev känslosam i sitt anförande.

– Vad sänder det här för signaler? Min fru är utrikesfödd. 1987 kom hon hit, det är 30 år sen. Varje år skulle hon få en påminnelse om ett återvändarcentrum. Varför? Det här brevet skulle inte hjälpa någonting. Detta är kanske det allra sämsta vi diskuterat i fullmäktigesalen.

Christian Lindefjärd replikerade och menade att bara de som lever i utanförskap i Haninge skulle få brevet.

– Om du gått på bidrag hela tiden är du bland de som ska få brevet. Om du lever i utanförskap ska du ha chans och möjlighet att flytta hem om du vill, sade han.